منوی دسته بندی
جستجو

بسته آموزشی سلول خورشیدی ON-ivSol-01

روش اندازه گیری با استفاده از اعمال بارهای مقاومتی اهمی مختلف به سلول خورشیدی است که هر مقاومت نقطه کار مشخصی را برای سلول خورشیدی و در نتیجه جریان و ولتاژ معینی را برای آن تعیین میکند. این نقطه در واقع یک نقطه از مشخصه جریان- ولتاژ سلول خورشیدی است. با تغییر مقاومت ها میتوانیم نقاط مختلف مشخصه جریان-ولتاژ را پیدا کنیم. سپس با ترسیم این نقاط بر روی نمودار مخصوصی می توان مشخصه جریان-ولتاژ را ترسیم کرد. در مرحله بعدی افزایش دما سلول خورشیدی تحت تابش نور خورشید را بررسی کرده و در یک نقطه کار مشخص، تغییر توان، جریان و ولتاژ سلول با دما را مانیتور کرده و ضرایب دمایی پارامترهای مربوطه را اندازه گیری و محاسبه خواهندکرد. دانشجویان با فراگیری اصول الکترونیکی موجود در اندازه گیری مشخصه ی جریان ولتاژ اصول ساخت یک ردیاب جریان-ولتاژ را فرا خواهند گرفت.

این بسته آموزشی برای اندازه گیری مشخصه جریان-ولتاژ سلول های خورشیدی طراحی شده است. این بسته آموزشی با هدف ارایه یک دوره ۴ ساعته طراحی شده است که طی آن کاربر می تواند اندازه گیری های زیر را انجام دهد:

1-اندازه گیری مشخصه جریان-ولتاژ سلول خورشیدی

2-اندازه گیری بازدهی، جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز سلول خورشیدی

3-اندازه گیری اثر شدت نور بر بازدهی سلول خورشیدی

4-اندازه گیری اثر دما بر عملکرد سلول خورشیدی

دسته:

توضیحات

موارد استفاده

آزمایشگاه های آموزشی  انرژی خورشیدی

 

مشخصات فنی

ولتاژ: برق ۲۲۰ ولت AC

توان مصرفی: ۲۰ وات

اجزای بسته: منبع نور، نگهدارنده سلول خورشیدی، سلول خورشیدی، بورد و بسته مقاومتی، مولتی متر