منوی دسته بندی

اخبار

حضور یکی از محصولات دانش بنیان شرکت اپتیک نیرو در بیست‌و‌سومین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی و نخستین جشنواره و فن بازار “صنعت برق ایران

حضور یکی از محصولات دانش بنیان شرکت اپتیک نیرو ، مستقر در مرکز رشد دانشکده شهید شمسی پور در بیست‌و‌سومین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی و نخستین جشنواره و فن بازار “صنعت…