منوی دسته بندی

حضور یکی از محصولات دانش بنیان شرکت اپتیک نیرو در بیست‌و‌سومین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی و نخستین جشنواره و فن بازار “صنعت برق ایران

حضور یکی از محصولات دانش بنیان شرکت اپتیک نیرو ، مستقر در مرکز رشد دانشکده شهید شمسی پور در بیست‌و‌سومین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی و نخستین جشنواره و فن بازار “صنعت برق ایران: محصول دانش بنیان شبیه ساز خورشیدی برای تست پایداری ، با TRL:7 ، حاصل تلاش واحد فناور اپتیک نیرو مستقر در مرکز رشد شهید شمسی پور جزو 259 محصول تائید شده از بین 410 محصول ارزیابی شده جهت حضور در این نمایشگاه بوده است. 

در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، در مجموع 474 شرکت داخلی و 110 نماینده شرکت‌های خارجی از 12 کشور جهان حضور یافته اند.

نظرات بسته شده است.